Ἕως Art

Διοργάνωση Σεμιναρίων

Ἕως = η πρωινή αυγή που εγείρεται και φέρνει το φως

Η εταιρεία Ἕως-art δημιουργήθηκε το 2012.

Ο χαρακτήρας της εταιρίας είναι μη κερδοσκοπικός και σκοπός της είναι η ελεύθερη έκφραση και η έρευνα σε όλες της μορφές της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Η Ἕως-art έχει σαν στόχο, μέσα από διαφορετικού είδους δράσεις, να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης και ανταλλαγής γνώσεων.
Να προσφέρει το έδαφος σε όλους να μοιραστούν τόσο το όραμα και τις σκέψεις τους, όσο και τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

Σε όλες τις δράσεις που διοργανώνει η Ἕως-art, παρέχονται δωρεάν κάποιες θέσεις για ανέργους.