Δραματική Σχολή Αρχή

Δραματική Σχολή
Διοργάνωση Σεμιναρίων

[email protected]
www.arhi.gr

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης “ΑΡΧΗ”
Xρονολογία ‘Iδρυσης : 1993


Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης

Διάρκεια Σπουδών : 3 χρόνια
Περίοδος εισαγωγικών εξετάσεων – εγγραφών : Σεπτέμβριος


Νέλλη Καρρά
Φιλοσοφία
Καθηγητές
Μαθήματα
Νέα
Αίτηση εγγραφής
Θέατρο “Εν Αρχή”